Een accountant kan gevraagd worden de jaarrekening te beoordelen. De beoordelingsopdracht is een tussenvorm tussen “controle” en “samenstellen”. Die beoordeling kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Diverse beroepsgroepen, zoals in de logistieke dienstverlening en de zorg, vereisen een beoordeling als gevolg van het overschrijden van de specifieke grootheidscriteria inzake totale activa, omzet of aantal medewerkers. Soms wordt er door verzekeringsmaatschappijen een zekerheid gevraagd. Ook kan er een beoordeling worden verstrekt bij de jaarrekening van een organisatie die niet wettelijk verplicht is om een ‘echte’ accountantscontrole te laten uitvoeren, maar waarbij zekerheid omtrent de verantwoording wel gewenst is. Het grote verschil met controle is dat bij een beoordelingsopdracht het bestaan van het interne beheersingssysteem wel vastgesteld wordt maar dat de werking bij een beoordelingsopdracht slechts minimaal wordt getoetst.

Bij een beoordelingsopdracht hoeft de accountant normaliter minder werkzaamheden te verrichten dan bij een controleopdracht. De prijs voor deze verklaring is meestal ook lager en mondt uit in een beoordelingsverklaring. De zekerheid die wordt verstrekt is ook lager, hetgeen zich uit, in de bewoording van de verklaring. In de beoordelingsverklaring wordt geformuleerd dat uit de werkzaamheden van de accountant niets is gebleken waaruit geconcludeerd kan worden dat het overzicht niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde grondslagen.

Daarnaast bestaan er enkele branches waarbij een beoordelingsverklaring wordt voorgeschreven zoals door de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) in de reisbranch, door de KNB (koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) bij notariskantoren en de WTZI (Wet Toezicht Zorginstellingen), zodra aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Wij zijn bekend met al deze branches en kunnen deze beoordelinsgopdracht dan ook prima uitvoeren voor u.

Voor organisaties die op termijn een wettelijke controle behoeven is het goed om ter voorbereiding een beoordelingsopdracht te verstrekken. Bij deze opdracht wordt het interne beheersingssysteem op z’n inrichting getoetst en wordt u geadviseerd over optimalisatie hiervan.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze adviseurs helpen u op weg

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kun u lezen in ons Privacy beleid

Schreurs Accountants & Adviseurs