U kunt subsidies aanvragen – en ontvangen – voor activiteiten die het gevolg zijn van beleid van centrale overheid, provincies en/of gemeenten. Voorbeelden van die activiteiten zijn:

  • milieuvriendelijke methodes toepassen;
  • investeren in duurzaamheid;
  • innovaties;
  • project donaties (o.a. VSBfonds, Oranjefonds, Prins Bernard Cultuurfonds, etc);
  • zorg;
  • arbeidsvriendelijk produceren.

Vaak worden subsidies verstrekt onder bepaalde voorwaarden, waardoor wordt gewaarborgd dat de subsidiegelden rechtmatig worden aangewend. Ook kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de wijze van verantwoorden en controle daarop door een accountant. Dit laatste wordt vaak vastgelegd in een controleprotocol, inclusief voorgeschreven bewoordingen voor de af te geven controleverklaring. Daartoe dient u een gecertificeerd accountant opdracht te verstrekken. Deze heeft daarvoor vaak specifieke expertise nodig.

Daarnaast zijn diverse ondernemingen verplicht een bijzondere verklaring of Rapport van Feitelijke Bevindingen af te geven. Dit wordt veelal vereist door de geldverstrekkers dan wel de toezichthouders op deze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Productieverantwoordingen (jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ))
  • Controle Wet Normering Topinkomens (WNT), welke toezicht houdt op het bovenmatig bezoldigen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.
  • Kwaliteitscontroles voor Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren (CBM)

Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs heeft deze expertise en kan u hierbij helpen.

 

Hoe kunnen we u helpen?

Onze adviseurs helpen u op weg

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kun u lezen in ons Privacy beleid

Zorg en welzijn

U wilt uw cliënten en patiënten voorzien van perfecte zorg. Maar u streeft ook naar continuïteit en een gezond rendement voor uw zorgonderneming, in een speelveld dat continu in verandering is. Wet- en regelgeving en de financiering van de zorg wijzigen immers voortdurend. Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs staat u als zorgondernemer bij in al deze vraagstukken.

Ons cliëntenbestand in Zorg & Welzijn bestaat onder meer uit maatschappen en leden van Medisch Specialistische Bedrijven, uit tandarts- en fysiotherapeutenpraktijken, huisartsen, apothekers en kleine tot middelgrote zorginstellingen actief in de JW, WMO en WLZ-zorg. We staan deze ondernemers bij in hele praktische oplossingen maar ook in strategische uitdagingen, zoals groeiscenario’s, optimalisatie bedrijfsprocessen, etc.

Ook hebben wij ruime ervaring op het gebied van fiscaliteiten, zorgen we voor optimale kostenbeheersing, richten we de financiële administratie effectief in en schuiven we vaak aan als gesprekspartner bij bedrijfskundige vraagstukken. Kiezen voor Schreurs Winters accountants & bedrijfsadviseurs betekent kiezen voor een sparringpartner die betrokken is bij uw onderneming en uw branche.

Schreurs Accountants & Adviseurs