Naast de wettelijke controle bestaat ook de mogelijkheid een vrijwillige controle uit te laten voeren.

De controle van een jaarrekening kan een grote meerwaarde hebben, ook voor bedrijven die daartoe niet wettelijk verplicht zijn. We spreken dan over een vrijwillige controle. Bedrijven kiezen om verschillende redenen voor zo’n controle. Zo wil de directie laten zien dat de onderneming ‘in control’ is of is de controle een vereiste vanuit de Raad van Commissarissen of externe aandeelhouders. Verder kan de controleverklaring van een onafhankelijke accountant onder meer toegevoegde waarde bieden bij de aanvraag van financieringen of subsidieregeling en bij de verkoop van uw bedrijf. Een vrijwillige controle geeft zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening. Hiermee staat u sterker in de verantwoording naar het maatschappelijk verkeer. Banken en andere belanghebbende hechten veel waarde aan een jaarrekening voorzien van een controleverklaring.

Ook als uw onderneming doorgroeit naar een wettelijke controle-opdracht kunnen wij u van dienst blijven zijn. Aangezien voor het uitvoeren van een wettelijke controle een AFM-vergunning noodzakelijk is, hebben wij een samenwerkingsverband met een externe partner (in het bezit van een AFM-vergunning), teneinde u als klant een “full service” dienstverleningspakket te kunnen aanbieden, voor zowel uw controleplichtige onderneming als ook de overige niet-controleplichtige ondernemingen. Samen met onze externe partner dragen wij zorg voor een gedegen controle.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze adviseurs helpen u op weg

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kun u lezen in ons Privacy beleid

Schreurs Accountants & Adviseurs