De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht

Deze wet moet vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. Alles op een rij. Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceerde het kabinet plannen voor...
Pensioen in Eigen Beheer (DGA)

Pensioen in Eigen Beheer (DGA)

Op maandag 23 januari 2017 heeft Schreurs Accountants & Adviseurs een informatiebijeenkomst gehouden over de wijzigingen rondom Pensioen in Eigen Beheer (DGA) voor zowel haar relaties als overige geïnteresseerden. Heeft u deze gemist en denkt u dat deze inromatie...
Rapport wetsvoorstel auto van de zaak

Rapport wetsvoorstel auto van de zaak

taatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft het nader rapport inzake het wetsvoorstel Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet leiden tot robuuste belastingopbrengsten en een kostenefficiënte inzet van overheidsmiddelen met een zo groot...
‘Pensioen in eigen beheer niet afschaffen voor dga’

‘Pensioen in eigen beheer niet afschaffen voor dga’

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen voorstellen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (PEB) af te schaffen ’ten stelligste’ af. De ondernemersorganisaties vinden het van groot belang dat het geld voor de oudedagsvoorziening van...
‘Pensioen in eigen beheer niet afschaffen voor dga’

Invoering Standaard 4410 voor micro-entiteiten

Het NBA-bestuur is van plan Standaard 4410 voor Samenstellingsopdrachten per 1 april 2016 ook voor micro-entiteiten in te voeren. Een speciale commissie zal accountants in het mkb vooraf inzicht geven in documentatievereisten bij het samenstellen van de jaarrekening....
‘Pensioen in eigen beheer niet afschaffen voor dga’

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie in huis

Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Hiervoor wordt het komende jaar 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie...
Schreurs Accountants & Adviseurs