Subsidie is een ander woord voor ondersteuning, hulp of bijstand. Onder subsidie verstaan we ook de investeringspremie en ook de fiscale tegemoetkomingen in de vorm van een lagere belastingheffing, een extra belastingaftrek op uitstel van belasting.

Gesubsidieerde uitgaven kunnen betrekking hebben op het gebied van het milieu, duurzaam ondernemen, innovatie, arbeidsvriendelijk produceren, economische vooruitgang, zorg, kunst en cultuur etcetera. Bepaalde tegemoetkomingen hebben te maken met de fase van uw bedrijf, zoals de start van een onderneming, de (her)investering of de bedrijfsoverdracht. De mogelijkheden staan vermeld op websites als: Europa.eu, Syntens.nl, Senternovem.nl, AntwoordVoorBedrijven.nl, provincie, stad of gemeente. Soms kunnen er op één investering of activiteit meerdere ondersteuningsregelingen van toepassing zijn. Daarbij kan het voorkomen dat de ene subsidie de ander uitsluit.

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Daarin kunnen ook aanvullende voorwaarden voor het verstrekken van de subsidie vermeld staan. Vaak wordt als voorwaarde gesteld om verplicht een accountant de opdracht te verlenen om hierover een oordeel te vormen. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel. Om dit te kunnen en te mogen controleren, beschikken we over de benodigde kennis, ervaring en vergunningen. Wij kunnen u adviseren bij uw aanvraag, u ondersteunen bij het aanvragen of de subsidie namens u indienen.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze adviseurs helpen u op weg

  • Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kun u lezen in ons Privacy beleid

Schreurs Accountants & Adviseurs